Skip to content

Projecten

 

Ontdek hoe Aimbizz bedrijven heeft geholpen om hun doelen te bereiken en te overstijgen.
Van structuur optimalisatie tot marketingstrategieën en alles daartussenin, onze projecten illustreren hoe we onze expertise inzetten om bedrijven te transformeren naar succesvolle en veerkrachtige ondernemingen.
Laat je inspireren en neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we ook jouw bedrijf naar nieuwe hoogten kunnen brengen.
Dillen website-1

Dillen Bouwteam

Doel: Het optimaliseren van de interne werking en marketing van Dillen Bouwteam om de efficiëntie te verhogen, de salesresultaten te verbeteren en een sterke merkidentiteit op te bouwen.

Beschrijving: Aimbizz heeft samengewerkt met Dillen Bouwteam om hun bedrijfsstructuur, interne processen en marketingstrategieën te optimaliseren. We begonnen met een grondige analyse van de huidige situatie, inclusief een SWOT-analyse, analyse van de bedrijfscultuur en een diepgaande concurrentieanalyse. Vervolgens hebben we samen met het team van Dillen Bouwteam de missie, visie en waarden van het bedrijf bepaald en de doelgroep en klantbehoeften in kaart gebracht.

Uitwerking en resultaten: Na de analysefase hebben we een uitgebreid marketingplan ontwikkeld, inclusief brandingstrategieën, content planning en website-optimalisatie. We hebben de bestaande website geanalyseerd en geoptimaliseerd, inclusief het implementeren van analytische tools en het opstellen van GDPR-richtlijnen. Daarnaast hebben we een customer journey opgesteld en de social media-kanalen geoptimaliseerd. Door deze aanpak kon Dillen Bouwteam een optimale interne werking realiseren en hun marketing inzetten ter ondersteuning van de sales, wat resulteerde in een aanzienlijke verbetering van de salesresultaten.

Dit project omvatte onder andere:

 • Analyse van huidige situatie en behoeften
 • SWOT-analyse
 • Bepalen van missie, visie en waarden
 • Concurrentieanalyse
 • Doelgroep- en klantanalyse
 • Sales benadering analyse en salesplan
 • Positionering van USP's en ESP's
 • Branding en naamsbekendheid
 • Content planning en kalender
 • Website optimalisatie
 • Implementatie van analytische tools
 • Social media optimalisatie
 • Opstellen van GDPR-richtlijnen

Resultaat:

 • Opbouw van een sterke merkidentiteit
 • Optimale interne werking gerealiseerd
 • Marketing ingezet ter ondersteuning van de sales
 • Aanzienlijke verbetering van de salesresultaten
Patrick Meers website

Patrick Meers dak-en houtprojecten

Doel: Het doel van dit langlopende project is het optimaliseren van de organisatie van Patrick Meers en het faciliteren van groei door middel van verbeterde interne processen, verhoogde medewerkers-betrokkenheid en een duidelijke strategische richting.

Beschrijving: Dit traject begon met een analyse van de huidige situatie bij Patrick Meers, waarbij de focus lag op het identificeren van zwakke punten en groeimogelijkheden. De initiële uitdaging was het verbeteren van de motivatie van het personeel en het bepalen van hun standpunt ten opzichte van het bedrijf. Er werden werkgroepen opgezet om alle medewerkers te betrekken bij het verandertraject, waarbij quickscans, SWOT-analyses en matrices werden gebruikt om inzicht te krijgen in de situatie en mogelijke actiepunten te identificeren.

Na de analysefase werd een actieplan opgesteld, dat gericht was op het implementeren van verbeteringen in de interne werking, het opstellen van functieomschrijvingen en een organigram en het verbeteren van de communicatiestromen binnen het bedrijf. Daarnaast werden nieuwe aanwervingen zorgvuldig begeleid om te voldoen aan de groeidoelstellingen van het bedrijf, terwijl een marktonderzoek werd uitgevoerd om nieuwe producten en marktkansen te identificeren.

Het project omvatte ook de ontwikkeling en implementatie van een marketing- en communicatieplan, inclusief de herpositionering van het bedrijf en het organiseren van events om de betrokkenheid van zowel medewerkers als klanten te vergroten.

Uitwerking en resultaten:

Het traject resulteerde in aanzienlijke verbeteringen in de organisatiestructuur en interne processen van Patrick Meers. De medewerkersbetrokkenheid nam toe, wat leidde tot een verbeterde motivatie en productiviteit. Het bedrijf kon succesvol nieuwe producten en markten betreden, waardoor de omzet en winstgevendheid werden vergroot. De herpositionering en marketinginspanningen resulteerden in een verbeterde merkbekendheid en klanttevredenheid.

Resultaten:

 • Verbeterde medewerkersbetrokkenheid en motivatie
 • Optimalisatie van interne processen en communicatiestromen
 • Succesvolle uitvoering van nieuwe marketing- en communicatieplannen
 • Toegenomen omzet en winstgevendheid
 • Verhoogde merkbekendheid en klanttevredenheid 

 

Proximus website

Belgacom/Proximus

Doel: Het verhogen van de slaagkansen en resultaten van de externe verkoop door externe partners. Dit omvatte het coachen van partners, optimaliseren van bedrijfsprocessen op alle niveaus, coaching van salesteams, producttraining en field coaching en het organiseren van events om betrokkenheid en motivatie te verhogen.

Beschrijving: Als Executive Coach in Structure Optimalisatie bij Belgacom/Proximus was mijn verantwoordelijkheid het optimaliseren van salesresultaten. Mijn rol legde de nadruk op coaching en verandermanagement, gericht op externe partners, met als doel de efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid te verbeteren, en het ondersteunen van culturele transformatie binnen deze organisaties. Dit traject heeft 3 jaar gelopen.

Uitwerking en resultaten:

Tijdens dit project heb ik intensief samengewerkt met externe partners van Belgacom/Proximus om hun bedrijfsvoering te optimaliseren op verschillende niveaus. Dit omvatte het identificeren van knelpunten in hun processen, het implementeren van efficiëntere werkwijzen en het coachen van hun salesteams om de verkoopprestaties te verbeteren. Door middel van regelmatige trainingssessies en field coaching heb ik de teams geholpen om hun vaardigheden te versterken en betere resultaten te behalen in het veld.

Resultaten:

 • Verbeterde efficiëntie en productiviteit binnen de externe partners.
 • Verhoogde verkoopresultaten en winstgevendheid.
 • Betere samenwerking en communicatie tussen externe partners en Belgacom/Proximus.
 • Hogere betrokkenheid en motivatie van de salesteams.
 • Positieve impact op de algehele bedrijfscultuur en transformatie binnen de organisatie.

Cijfers externe partners niet gepubliceerd.

DDVD website

DDVD Advocatenbureau

Doel: Advies verlenen op het gebied van structuur optimalisatie en communicatiestrategie om de algehele efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verbeteren.

Beschrijving: We zijn gestart met een grondige analyse van de huidige situatie, inclusief een SWOT-analyse en een quick scan van alle medewerkers en het management betreffende klantenservice, interne communicatie, taken, strategie, vertrouwen en motivatie.

Uitwerking: Vervolgens hebben we een gedetailleerd actieplan opgesteld voor de optimalisatie van taken en processen, leiding en aansturing, en het bepalen van doelen en KPI's. Daarnaast hebben we ons gericht op zowel externe als interne communicatie, kostenefficiëntie en onboarding van nieuwe medewerkers. Op het gebied van projectmanagement hebben we een implementatie roadmap en tijdslijn opgesteld, samen met een marketingcommunicatieplan.

Dit project omvatte onder andere:

 • Analyse van huidige situatie en behoeften
 • SWOT-analyse
 • Quick scan
 • Doelgroep- en klantanalyse
 • Optimalisatie interne werking
 • Doelgroepen en KPI's bepaald
 • Optimalisatie communicatie
 • Kostenefficiëntie
 • Onboarding strategie
 • Marketing-en communicatieplan
 • Positionering van USP's 
 • Branding en naamsbekendheid
 • Website optimalisatie

Resultaten:

Het resultaat was een aanzienlijke verbetering op alle vlakken, die jaren na de uitvoering van deze begeleiding nog steeds actief zijn.

Dynamoo website

KMOdynamoo marketingbureau

Doel: Het doel van het project bij KMOdynamoo was om jaren uitgebreid advies en begeleiding te bieden om verschillende aspecten van het bedrijf te optimaliseren en groei te stimuleren. Dit project heeft een aantal jaren gelopen.

Beschrijving: Gedurende meerdere jaren heb ik KMOdynamoo intensief begeleid en geadviseerd op diverse terreinen. Dit omvatte onder andere herpositionering van de producten om ze beter aan te laten sluiten op de marktvraag, optimalisatie van de interne werking om efficiëntie en effectiviteit te verbeteren en begeleiding van het salesproces inclusief het opstellen van een salesplan en het bieden van sales coaching. De CEO werd gecoacht om leiderschap en strategisch inzicht te versterken. Het productaanbod werd verbreed door het development van nieuwe producten. De content van het magazine KMO-insider werd geanalyseerd om de herpositionering en redesign uit te werken om de relevantie en aantrekkelijkheid te vergroten. Het organiseren van events om de zichtbaarheid en betrokkenheid van KMOdynamoo te vergroten.

Er werd een grondige analyse uitgevoerd van verschillende aspecten van het bedrijf, gevolgd door de ontwikkeling en implementatie van strategische en financiële plannen. Daarnaast zijn er marketing- en communicatieplannen opgesteld om de externe profilering te verbeteren. Een coachingstraject werd opgezet voor het salesteam en er werd een werkgroep sales gestart om de salesprocessen te optimaliseren.

Uitwerking en resultaten: De intensieve begeleiding en advisering hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen binnen KMOdynamoo. De interne structuur en processen zijn geoptimaliseerd, wat heeft bijgedragen aan een efficiëntere werking van het bedrijf. Het leiderschap en strategisch inzicht van de CEO zijn versterkt, wat heeft bijgedragen aan een duidelijkere richting voor het bedrijf. De salesprocessen zijn geoptimaliseerd, wat heeft geresulteerd in betere verkoopresultaten en een groei van het bedrijf. Financiële optimalisatie heeft geleid tot een efficiënter gebruik van middelen en een gezondere financiële situatie. De herpositionering en redesign van het magazine KMO-insider hebben geleid tot een verhoogde relevantie en aantrekkelijkheid voor de doelgroep. De verbeterde interne communicatie en klantenservice hebben bijgedragen aan een verhoogde klanttevredenheid en loyaliteit.

Resultaten:

 • Optimalisatie van structuur, taken en processen binnen het bedrijf.
 • Versterking van leiderschapsvaardigheden en strategisch inzicht.
 • Verbetering van verkoopresultaten en bedrijfsgroei.
 • Efficiënter gebruik van middelen en financiële optimalisatie.
 • Verhoogde relevantie en aantrekkelijkheid van het magazine KMO-insider.
 • Verbeterde interne communicatie en klantenservice.